อัพโหลดไฟล์และลิงค์4. เลือกรูปแบบ Shortcode ที่ต้องการใช้งาน จากนั้น กดที่ Select เพื่อทำการเลือก Shortcode

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - อัฟโหลดไฟล์

 

วิธีการ Upload รูปภาพใน shortcodes1. คลิกที่ภาพที่ต้องการ ให้ขึ้นกรอบสีน้ำเงิน

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - อัฟโหลดไฟล์

2. คลิกที่ ไอคอน "รูปภาพ"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - อัฟโหลดไฟล์
 
3. คลิกที่ "เปิดหน้าต่างจัดการไฟล์อัพโหลด"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - อัฟโหลดไฟล์


4. เลือกรูปภาพที่ต้องการใช้งาน ซึ่งหากยังไม่ได้ทำการอัพโลหดรูปภาพ สามารถดำเนินการได้ดังนี้
*** (แนะนำให้อัพโหลดรูปภาพไว้ในโฟลเดอร์เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาครั้งต่อไป)

4.1 คลิก "เลือกไฟล์"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - อัฟโหลดไฟล์


4.2. เลือกรูปภาพที่ต้องการอัพโหลด คลิก "เปิด"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - อัฟโหลดไฟล์


4.3 คลิก "อัพโหลดไฟล์/Upload File"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - อัฟโหลดไฟล์


5. หลังจากเลือกรูปภาพที่ต้องการใช้งานแล้ว ให้คลิก "Link"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - อัฟโหลดไฟล์

6. กำหนดคำอธิบายรูปภาพ (ไม่บังคับ)

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - อัฟโหลดไฟล์


7. ทำการลบขนาด ความกว้างและความสูงของรูปภาพ เพื่อใช้งานในรูปภาพของ Responsive (*บังคับ)

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - อัฟโหลดไฟล์

8. คลิก "ตกลง"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - อัฟโหลดไฟล์

9. เมื่อใส่รูปภาพเรียบร้อยแล้ว คลิก "Save change"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - อัฟโหลดไฟล์

 

การใส่ Link เชื่อมโยง


1. คลิกที่ภาพ หรือ คลิกลากเมาส์เพื่อเลือกภาพ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - อัฟโหลดไฟล์

2. คลิก Icon (แทรก/แก้ไข ลิงค์ )

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - อัฟโหลดไฟล์


3. เลือกประเภทของลิงค์เชื่อมโยง มี 3รูปแบบ ดังนี้
    3.1 Link to Web page
    3.2 Link to URL or Upload file
    3.3 จุดเชื่อมโยง (Anchor)
 

ตัวอย่างการ Link to web page

3.1 เลือก "Link to web page"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - อัฟโหลดไฟล์


- คลิก "Select page name"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - อัฟโหลดไฟล์

- คลิกเลือกเพจที่ต้องการ และ คลิก "Link" จากนั้นกด "ตกลง"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - อัฟโหลดไฟล์

 

ตัวอย่างการ Link to URL or Upload file

3.2 เลือก Link to URL or Upload file

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - อัฟโหลดไฟล์

- คลิก "เปิดหน้าต่างจัดการไฟล์อัพโหลด"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - อัฟโหลดไฟล์

- เลือกไฟล์รูปที่ได้อัปโหลดไว้ คลิก "Link"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - อัฟโหลดไฟล์

 

ตัวอย่างการ link to URL

3.3 เลือก Link to URL or Upload file ทำการป้อนที่อยู่ของ URL ในช่อง "ที่อยู่อ้างอิง URL"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - อัฟโหลดไฟล์

- ไปที่ "การเปิดหน้าลิงค์"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - อัฟโหลดไฟล์

- เลือก "เปิดหน้าต่างใหม่ (_blank)" และ คลิก "ตกลง"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - อัฟโหลดไฟล์

 
สำหรับ การใส่ Link ให้ข้อความ สามารถทำได้ ดังวิธีเดียวกับการใส่ลิงค์ให้รูปภาพ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - อัฟโหลดไฟล์

เมื่อกำหนด Link เรียบร้อยแล้ว ทำการ Save Change และสามารถ คลิก View this page เพื่อดูหน้าเพจ และการลิงค์

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - อัฟโหลดไฟล์

เพจที่เกี่ยวข้อง