กำหนดรูปแบบฟอนต์2. คลิกที่ข้อความที่ต้องการ ให้ขึ้นกรอบสีน้ำเงิน

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - กำหนดรูปแบบฟอนต์

3. คลิกที่ ไอคอน "แบบอักษร" เพื่อเลือกรูปแบบฟอนต์
    : และตัวอย่างฟอนต์ภาษาไทย ที่แสดงใน drop down จะขึ้นต้นชื่อฟอนต์ด้วย TH- 
    : 
Font thai ชื่อ font ขึ้นต้นด้วย TH- ส่วน รายชื่อ font ภาษาอังกฤษ จะอยู่ต่อจาก Font thai ด้านล่าง

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - กำหนดรูปแบบฟอนต์
 


 

ตัวอย่างฟอนต์

ชื่อฟอนต์ไทย ตัวอย่างฟอนต์
TH-Athiti ฟอนต์ในเว็บไซต์ของคุณ
TH-Bai Jamjuree ฟอนต์ในเว็บไซต์ของคุณ  
TH-Chakra Petch ฟอนต์ในเว็บไซต์ของคุณ
TH-Charmonman ฟอนต์ในเว็บไซต์ของคุณ 
TH-Chonburi ฟอนต์ในเว็บไซต์ของคุณ
TH-Fahkwang ฟอนต์ในเว็บไซต์ของคุณ
TH-Itim ฟอนต์ในเว็บไซต์ของคุณ
TH-K2D ฟอนต์ในเว็บไซต์ของคุณ
TH-Kodchasan ฟอนต์ในเว็บไซต์ของคุณ
TH-Mail ฟอนต์ในเว็บไซต์ของคุณ
TH-Maitree ฟอนต์ในเว็บไซต์ของคุณ
TH-Mitr ฟอนต์ในเว็บไซต์ของคุณ
TH-Niramit ฟอนต์ในเว็บไซต์ของคุณ
TH-Kanit ฟอนต์ในเว็บไซต์ของคุณ
TH-Krub ฟอนต์ในเว็บไซต์ของคุณ
TH-KoHo ฟอนต์ในเว็บไซต์ของคุณ
TH-Pattaya ฟอนต์ในเว็บไซต์ของคุณ
TH-Pridi ฟอนต์ในเว็บไซต์ของคุณ
TH-Prompt ฟอนต์ในเว็บไซต์ของคุณ
TH-Srisakdi​ ฟอนต์ในเว็บไซต์ของคุณ
TH-Sriracha ฟอนต์ในเว็บไซต์ของคุณ
TH-Thaviraj ฟอนต์ในเว็บไซต์ของคุณ
TH-Thirong ฟอนต์ในเว็บไซต์ของคุณ

 

ตัวอย่างข้อความที่แก้ไขฟอนต์แล้วคู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - กำหนดรูปแบบฟอนต์

 

ดูเว็บเพจที่แก้ไขฟอนต์แล้ว1 คลิก "View this page

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - กำหนดรูปแบบฟอนต์ตัวอย่างหน้าเว็บเพจ


คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - กำหนดรูปแบบฟอนต์
 

 

วิธีแก้ไขฟอนต์ให้เป็น default font


1. คลิกที่ข้อความที่ต้องการเลือก เลือกฟอนต์ Tahoma

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - กำหนดรูปแบบฟอนต์

2. ข้อความที่เลือกจะเป็น default font

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - กำหนดรูปแบบฟอนต์

เพจที่เกี่ยวข้อง