การเรียกดูและแก้ไข html sourceการเรียกดูและแก้ไข html source

สามารถทำการเรียกดู หรือ แก้ไข html source จากเว็บเพจที่่จัดทำไปแล้วนั้น สามารถทำได้ดังนี้
 
  1. เลือกเพจการใช้งานที่ต้องการ
  2. คลิก Row ที่ต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกที่เครื่องมือ "ดูรหัส HTML"
  3. ทำการแก้ไข "html source"
  4. เมื่อทำการแก้ไข เรียบร้อยแล้ว กด "ตกลง"
  5. คลิก "Save change"

ตัวอย่างการเรียกดูและแก้ไข html source

1. เลือกเพจที่ต้องการแก้ไข โดยไปที่หัวข้อ "แก้ไขเว็บเพจ"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การเรียกดูและแก้ไข html source

2. ทำการคลิก Row setting ที่ Row ที่ต้องการ เช่น ( )
  คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การเรียกดูและแก้ไข html source


3. คลิก Insert Shortcode ที่ต้องการ เช่น Image Frames

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การเรียกดูและแก้ไข html source


4. เมื่อทำการ Insert Shortcode ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎ Shortcode ดังรูป

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การเรียกดูและแก้ไข html source


5. การแก้ไข html source สามารถทำได้โดยคลิกที่เครื่องมือ "ดูรหัส HTML"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การเรียกดูและแก้ไข html source


6. จะปรากฎหน้าต่างหน้า สำหรับแก้ไข ดังรูป เมื่อดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิก "ตกลง"
***ตัวอย่าง การแก้ไข html source เช่น การเพิ่ม image frame

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การเรียกดูและแก้ไข html source

7. เมื่อทำการคลิก "ตกลง" เพื่อแก้ไข html source เรียบร้อยแล้ว จะกลับมาที่หน้าแก้ไขปกติ จากนั้น คลิก "Save change" จะปรากฎรูปตามด้านล่างนี้

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การเรียกดูและแก้ไข html source
 

เพจที่เกี่ยวข้อง