การปรับแต่งข้อความการปรับแต่งข้อความ

สามารถเปลี่ยนรูปแบบข้อความได้ โดยจัดรูปแบบข้อความได้ดังนี้
 • ตัวหนา  (โดยเลือกข้อความที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม  )
 • ตัวอักษรเอียง  (โดยเลือกข้อความที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม  )
 • ขีดเส้นใต้ข้อความ  (โดยเลือกข้อความที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม  )
 • จัดข้อความชิดซ้าย  (โดยเลือกข้อความที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม  )
 • จัดข้อความกึ่งกลาง  (โดยเลือกข้อความที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม  )
 • จัดข้อความชิดขวา   (โดยเลือกข้อความที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม  )
 • จัดข้อความให้ด้านซ้ายและด้านขวาอยู่ในระดับเดียวกัน  (โดยเลือกข้อความที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม  )
 • แสดงลำดับเป็นตัวเลข  (โดยเลือกข้อความที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม  )
 • แสดงหัวข้อแบบสัญลักษณ์  (โดยเลือกข้อความที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม  )
 • สร้างตาราง  (กดปุ่ม  )
 • เปลี่ยนสีตัวอักษร  (โดยเลือกข้อความที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม  )
 • เปลี่ยนสีพื้นหลังตัวอักษร  (โดยเลือกข้อความที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม  )
 

ในการเปลี่ยนสีตัวอักษรเมื่อทำการ คลิก Drop Down ของการ เปลี่ยนสีตัวอักษร  และ  เปลี่ยนสีพื้นหลังตัวอักษร   จะมีสีให้เลือก เมื่อคลิก "More Colors หรือ เลือกสีอื่นๆ" จะแสดง pop up ซึ่งสามารนำ Code ที่มีมาใส่ในช่อง "Selected Colors" ได้

การเปลี่ยนสีตัวอักษร 

เพจที่เกี่ยวข้อง