กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง สำหรับรูปภาพการกำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง สำหรับรูปภาพ

สามารถทำการ "สร้างเว็บฟอร์ม" ได้โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 
 1. Login เข้าใช้งาน Webedit ด้วย Username และ Password ที่ทาง Ecomsiam ได้จัดส่งให้
 2. ไปที่เครื่องมือ "เพิ่มเว็บเพจ" เพื่อทำการเพิ่มหน้าเว็บเพจใหม่ หรือ ไปที่ "แก้ไขเว็บเพจ" เพื่อแก้ไขเว็บเพจที่ต้องการ
  อ่านรายละเอียด Add page เพิ่มเติม คลิก
 3. ไปยังตำแหน่งของรูปภาพที่ต้องการ และคลิกขวาที่รูปภาพ
 4. คลิก "คุณสมบัติของ รูปภาพ"
 5. จากนั้นคลิกแถบ "ขั้นสูง"
 6.  คัดลอกโค้ดด้านล่างนี้ วางในส่วนของ ลักษณะการแสดงผล
   


   
 7. คลิก "ตกลง"
 8. คลิก "Save change"
 

ตัวอย่าง การกำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง สำหรับรูปภาพ

1. ไปยังตำแหน่งของรูปภาพที่ต้องการ และคลิกขวาที่รูปภาพ
2. คลิก "คุณสมบัติของ รูปภาพ"

เว็บเพจ-ข้อความและรูปภาพ-การกำหนดให้รูปภาพแสดงกึ่งกลาง


3. จากนั้นคลิกแถบ "ขั้นสูง"

เว็บเพจ-ข้อความและรูปภาพ-การกำหนดให้รูปภาพแสดงกึ่งกลาง

 

4. คัดลอกโค้ดด้านล่างนี้ วางในส่วนของ ลักษณะการแสดงผล และ คลิก "ตกลง" 

เว็บเพจ-ข้อความและรูปภาพ-การกำหนดให้รูปภาพแสดงกึ่งกลาง


5. คลิก "Save change"

 เว็บเพจ-ข้อความและรูปภาพ-การกำหนดให้รูปภาพแสดงกึ่งกลาง
เว็บเพจ-ข้อความและรูปภาพ-การกำหนดให้รูปภาพแสดงกึ่งกลาง
 

เพจที่เกี่ยวข้อง