แผนผังเว็บไซต์ (Site map)แผนผังเว็บไซต์ (Site map)

คุณสามารถ "สร้างแผนผังเว็บไซต์"  โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 

แผนผังเว็บไซต์

 1. Login เข้าใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป NineNIC
 2. ทำการสร้างแผนผังเว็บไซต์ โดย
  • คลิกเครื่องมือ "Site map"
  • คลิก "สร้าง XML sitemap / Generate  XML sitemap  " จะแสดง URL Link ของเว็บไซต์ และสร้างไฟล์ชื่อ sitemap.xml ขึ้นมา
 3. ทำการเพิ่มเว็บไซต์ ในบัญชี Google โดย
  • คลิก URL http://google.com/webmasters/tools 
  • กรอก Username และ Password ของอีเมล์ที่ทำการลงทะเบียนกับ Google และ คลิก "ลงชื่อเข้าใช้"
  • จะเข้าสู่หน้า เครื่องมือเว็บมาสเอตร์ คลิก "เพิ่มไซต์"
  • ป้อน URL ของเว็บไซต์ เช่น www.demob.ninenic.com และคลิก "ดำเนินการต่อ"
 4. ทำการยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ โดย
  •  คลิก "วิธีการอื่น"
  • เลือกวิธีการ "แท็ก HTML"
  • คัดลอก แท็ก HTML
  • กลับไปที่หน้า Webeditor
  • ไปที่เครื่องมือ "Meta tags"
  • ไปที่เว็บเพจหน้าแรกของเว็บไซต์ หรือ Default meta tag คลิก "Edit"
  • เลือก "ใส่ Code ด้วยตัวเอง"
  • วาง แท็ก HTML ที่คัดลอก
  • คลิก "Save"
  • กลับไปที่หน้า Webmaster คลิก "ยืนยัน"
  • คลิก "ดำเนินการต่อ"
 5. ทำการส่งแผนผังเว็บไซต์ให้กับ Google
  • คลิก "Sitemap"
  • คลิก "เพิ่ม/ทดสอบแผนผังไซต์"
  • ระบุคำว่า "sitemap.xml" ลงในช่อง
  • คลิก "ส่ง Sitemap"


ตัวอย่าง สร้างแผนผังเว็บไซต์

1. คลิกเครื่องมือ "Site map"
2. คลิก "สร้าง XML sitemap / Generate  XML sitemap  " 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์

จะแสดง URL Link ของเว็บไซต์ และสร้างไฟล์ชื่อ sitemap.xml ขึ้นมา

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์ตัวอย่าง การเพิ่มเว็บไซต์ ในบัญชี Google

1. คลิก URL http://google.com/webmasters/tools

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์

2. กรอก Username และ Password ของอีเมล์ที่ทำการลงทะเบียนกับ Google และ คลิก "ลงชื่อเข้าใช้"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์3. จะเข้าสู่หน้า เครื่องมือเว็บมาสเอตร์ คลิก "เพิ่มไซต์"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์

4. ป้อน URL ของเว็บไซต์ เช่น www.demob.ninenic.com และคลิก "ดำเนินการต่อ"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์ตัวอย่าง การยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์

1. คลิก "วิธีการอื่น"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์

2. เลือก "แท็ก HTML"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์3. คัดลอก แท็ก HTML

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์

4. กลับไปที่หน้า Webeditor ไปที่เครื่องมือ "Meta tags"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์5. ไปที่เว็บเพจหน้าแรกของเว็บไซต์ หรือ Default meta tag คลิก "Edit"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์

6. เลือก "ใส่ Code ด้วยตัวเอง"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์7. วาง แท็ก HTML ที่คัดลอก

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์

8. คลิก "Save"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์9. คกลับไปที่หน้า Webmaster คลิก "ยืนยัน"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์

10. คลิก "ดำเนินการต่อ"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์การส่งแผนผังเว็บไซต์ให้กับ Google

1. คลิก "Sitemap"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์

2. คลิก "เพิ่ม/ทดสอบแผนผังไซต์"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์3. ระบุคำว่า "sitemap.xml" ลงในช่อง และ คลิก "ส่ง Sitemap"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์

4. คลิก "รีเฟรชหน้าเว็บ"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์

เพื่อตรวจสอบสถานะการส่ง Sitemap 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์เพจที่เกี่ยวข้อง