การจัดทำหน้าเว็บเพจแบบข้อความและรูปภาพ

การจัดทำหน้าเว็บเพจแบบข้อความและรูปภาพ

เพจข้อความและรูปภาพ เพจแคตาล็อกสินค้า ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า ฟอร์มติดต่อกลับ ฟอร์มสอบถามข้อมูล เพจคำถามที่ถามบ่อย เพจรวมลิงค์เชื่อมโยง เพจสมัครสมาชิกรับข่าวสาร

คุณสามารถ "สร้างหน้าเว็บเพจแบบข้อความและรูปภาพ" ได้โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 

เว็บไซต์สำเร็จรูป - เว็บเพจข้อความและรูปภาพ

 

1. Login เข้าใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป Ninenic
2. คลิกที่เครื่องมือ "เพิ่มเว็บเพจ"
3. เลือกชนิดของเว็บเพจ "ข้อความและรูปภาพใหม่/ Responsive Text and Image"
4. กำหนดชื่อเว็บเพจตามต้องการ 
5. คลิก "Add page"

เมื่อทำการ Add page ชนิด "ข้อความและรูปภาพใหม่/ Responsive Text and Image" จะแสดงรายละเอียด ดังรูป (หากทำการกำหนดรูปแบบ Layout ไว้ก็จะแสดงผลตาม Layout ที่เลือก)
 

ข้อความและรูปภาพใหม่/ Responsive Text and Image


รายละเอียดในส่วนของการจัดการเว็บเพจ
 
1. Set page name เป็นการกำหนดชื่อของเว็บเพจ
2. Seo page name เป็นการกำหนดชื่อ SEO ของเว็บเพจ และเป็นส่วนหนึ่งของ 
3. Page ID รหัสของเว็บเพจ
4. Contact form setting เป็นการตั้งค่าสำหรับ เว็บเพจ Contact us form 
5. Set view page กำหนดให้แสดงหน้าเว็บเพจนี้บนเว็บไซต์
6. View this page ดูตัวอย่างหน้าเว็บเเพจที่จัดทำ
7. Page URL Link สำหรับการเป็ดเว็บเพจ
8. Link สำหรับใส่ Link อื่นๆเพิ่มเติม เช่น File download , PDF เป็นต้น
9. Title ชื่อเรื่อง ของเว็บเพจ
10. Desc /Description รายละเอียดแบบย่อ หรือใจความสำคัญ ของเว็บเพจ
11. Row setting กำหนดรูปแบบของ Row 
12. Please insert you picture ช่องสำหรับใส่รูปภาพ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก)
13. TEXT ช่องสำหรับใส่ข้อความ


Row setting

เมื่อคลิกที่ "Row setting" จะมี pop up แสดงขึ้นตามรูป

Row setting


รายละเอียดในส่วนของ "Row setting"
 
1. Col width Left:Right กำหนดอัตราส่วนของช่องด้านซ้ายกับด้านขวา
2. Insert shortcodes ใส่รูปแบบ Layout ที่ระบบได้จัดทำไว้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก)
3. Row กำหนดตำแหน่งของ Row
4. Change Layout เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใส่ข้อมูล 


Col width Lift:Right

ในส่วนของการกำหนดความกกว้างของ Block แต่ละ Row  สามารถปรับได้ถึง 11 ขนาด ทำได้โดย

1. คลิก Row setting ใน Row ที่ต้องการจะกำหนดอัตราส่วน

การกำหนดความกกว้างของ Block


2. กำหนดความกว้างของ Block ช่องทางด้านซ้ายและด้านขวาในช่อง Col width Left:Right
 

การกำหนดความกกว้างของ Block


3. กด "ตกลง" เพื่อยืนยัน
 

การกำหนดความกกว้างของ Block

ตัวอย่าง กำหนด Block1 จำนวน 9 ส่วน และ Block2 จำนวน 3 ส่วน

ตัวอย่าง กำหนด Block1 จำนวน 9 ส่วน และ Block2 จำนวน 3 ส่วน

ตัวอย่าง กำหนด Block1 จำนวน 9 ส่วน และ Block2 จำนวน 3 ส่วน


Change layout

การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล (Layout) จะมี 6 รูปแบบ สามารถทำได้โดย

1. คลิก Row setting ใน Row ที่ต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบ Layout

การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล (Layout)


2. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Change Layout จะแสดง Pop up ขึ้นมา

3. คลิก เลือกรูปแบบการแสดงผล จะประกอบด้วย
            3.1 รูปภาพ - ข้อความ
            3.2 ข้อความ - รูปภาพ
            3.3 ข้อความ - ข้อความ
            3.4 รูปภาพ - รูปภาพ
            3.5 ข้อความ
            3.6 รูปภาพ
 

การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล (Layout)

ตัวอย่างการแสดงผล (Layout) แบบข้อความ - ข้อความ

ตัวอย่างการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล (Layout)

เพจที่เกี่ยวข้อง