การกำหนด Template

การกำหนด Template

สามารถทำการ "กำหนด Template" ได้โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การกำหนด Template

  1. Login เข้าใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป Ninenic
  2. คลิกที่เครื่องมือ "Template & header"
  3. เลือก Template ที่ต้องการ
  4. คลิก ตกลง เพื่อทำการเลือก Template
 

ตัวอย่างการกำหนด Template

1. Login เข้าใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป Ninenic

2. คลิกที่เครื่องมือ "Template & header"

3. เลือก Template ที่ต้องการ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การกำหนด Template

เมื่อเลือก Template แล้ว ส่วนบนของหน้าจัดการTemplate จะแสดง Template ที่เลือกปัจจุบัน

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การกำหนด Template

ภาพตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ที่เลือก Template1807

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การกำหนด Template

เพจที่เกี่ยวข้อง