แผนผังเว็บไซต์ (Site map)

แผนผังเว็บไซต์ (Site map)

คุณสามารถ "สร้างแผนผังเว็บไซต์"  โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 

แผนผังเว็บไซต์

 1. Login เข้าใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป NineNIC
 2. ทำการสร้างแผนผังเว็บไซต์ โดย
  • คลิกเครื่องมือ "Site map"
  • คลิก "สร้าง XML sitemap / Generate  XML sitemap  " จะแสดง URL Link ของเว็บไซต์ และสร้างไฟล์ชื่อ sitemap.xml ขึ้นมา
 3. ทำการเพิ่มเว็บไซต์ ในบัญชี Google โดย
  • คลิก URL https://search.google.com/search-console
  • กรอก Username และ Password ของอีเมล์ที่ทำการลงทะเบียนกับ Google และ คลิก "ถัดไป"
  • ป้อน URL ของเว็บไซต์ เช่น https://www.yourdomain.com ในช่อง "คำนำหน้า URL" และคลิก "ดำเนินการต่อ"
 4. ทำการยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ โดย
  •  คลิกวิธียืนยันแบบอื่นๆ "แท๊ก HTML" 
  • คัดลอก แท็ก HTML
  • กลับไปที่หน้า Webeditor
  • ไปที่เครื่องมือ "Meta tags"
  • ไปที่เว็บเพจหน้าแรกของเว็บไซต์ หรือ Default meta tag คลิก "Edit"
  • เลือก "ใส่ Code ด้วยตัวเอง"
  • วาง แท็ก HTML ที่คัดลอกจาก Google
  • คลิก "Save"
  • กลับไปที่หน้า Webmaster คลิก "ยืนยัน"
  • คลิก "ไปที่พร็อพเพอร์ตี้"
 5. ทำการส่งแผนผังเว็บไซต์ให้กับ Google
  • คลิก "แผนผังเว็บไซต์"
  • ระบุคำว่า "sitemap.xml" ลงในช่อง
  • คลิก "ส่ง Sitemap"

ตัวอย่าง สร้างแผนผังเว็บไซต์

1. คลิกเครื่องมือ "Site map"
2. คลิก "สร้าง XML sitemap / Generate  XML sitemap  " 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์

จะแสดง URL Link ของเว็บไซต์ทั้งหมด และสร้างไฟล์ชื่อ sitemap.xml ขึ้นมา

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเพิ่มเว็บไซต์ ในบัญชี Google

1. คลิก URL https://search.google.com/search-console คลิก "เริ่มใช้งานเลย"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์

2. กรอก Username และ Password ของอีเมล์ที่ทำการลงทะเบียนกับ Google และ คลิก "ถัดไป"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์

3. ป้อน URL ของเว็บไซต์ เช่น https://www.yourdomain.com ในช่อง "คำนำหน้า URL" และคลิก "ดำเนินการต่อ"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์

ตัวอย่าง การยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์

1. ยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ โดยเลือก วิธียืนยันแบบอื่นๆ "แท๊ก HTML" 
2. คัดลอก Code "แท็ก HTML"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์

3. กลับไปที่หน้า Webeditor ไปที่เครื่องมือ "Meta tags"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์

4. ไปที่เว็บเพจหน้าแรกของเว็บไซต์ หรือ Default meta tag คลิก "Edit"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์

5. เลือก "ใส่ Code ด้วยตัวเอง"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์

6. วาง แท็ก HTML ที่คัดลอกจาก Google

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์

7. คลิก "Save"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์

8. กลับไปที่หน้า Google SearchConsole คลิก "ยืนยัน"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์

9. ยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์แล้ว คลิก "ไปที่พร็อพเพอร์ตี้" เพื่อส่ง Sitemap

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์

การส่งแผนผังเว็บไซต์ให้กับ Google

1. คลิก "แผนผังเว็บไซต์"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์

2. ระบุคำว่า "sitemap.xml" ลงในช่อง และ คลิก "ส่ง"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์

3. ส่งแผนผังเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว คลิก "รับทราบ"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์


ระบบจะแสดงรายการและสถานะแผนผังเว็บไซต์ ดังรูป

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างแผนผังเว็บไซต์

เพจที่เกี่ยวข้อง