การกำหนดชื่อเว็บเพจสำหรับ seo

การกำหนดชื่อเว็บเพจสำหรับ seo

คุณสามารถ แก้ไขชื่อเว็บเพจ เพื่อรองรับการค้นหาจาก search engine ได้โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. Login เข้าใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป Ninenic

2. คลิกที่ไอคอน "แก้ไขชื่อ Link เพจ SEO​"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - seo-การกำหนดชื่อเว็บเพจ-สำหรับ-seo

3. จะแสดงหน้าเพจทั้งหมด 

 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - กำหนดสี เมนูบน

4. คลิก ที่ชื่อเพจ เพื่อแก้ไข Page name 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - กำหนดสี เมนูบน

5. หลังจากแก้ไขที่ข้อความ เรียบร้อยแล้ว คลิก "Update"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - seo-การกำหนดชื่อเว็บเพจ-สำหรับ-seo

6. หลังจากแก้ไขแล้ว คลิก "Close"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - seo-การกำหนดชื่อเว็บเพจ-สำหรับ-seo

7.คลิก "View page" 

 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - seo-การกำหนดชื่อเว็บเพจ-สำหรับ-seo

จะเห็นได้ว่า  URL จะแสดงผล ตาม  Page ID 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic -  seo-การกำหนดชื่อเว็บเพจ-สำหรับ-seo

 

8. กลับมาที่ หน้าแก้ไข จากนั้นคัดลอกชื่อ Seo เพจ (โดยกด ctrl และ C พร้อมกัน) แล้วคลิก "Close"  และกลับไปยัง หน้าเว็บเพจ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - seo-การกำหนดชื่อเว็บเพจ-สำหรับ-seo

9. วางชื่อเพจ Seo (โดยกด Ctrl และ p พร้อมกัน) ลงหลังชื่อเว็บไซต์/  ดังภาพ จะเห็นได้ว่าเราสามารถเรียกดู  URL  ตาม  Seo page

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - seo-การกำหนดชื่อเว็บเพจ-สำหรับ-seo

การเรียกดูเว็บเพจ

นอกจากนี้คุณสามารถเรียกดูเว็บเพจ โดย

1. คลิกที่ไอคอนแก้ไขเว็บเพจ

เว็บไซต์สำเร็จรูป Ninenic - ไอคอนแก้ไขเว็บเพจ

2. คลิกที่เว็บเพจที่ต้องการแก้ไข

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - seo-การกำหนดชื่อเว็บเพจ-สำหรับ-seo

3. คลิกที่ View this page 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - seo-การกำหนดชื่อเว็บเพจ-สำหรับ-seo

คุณจะพบการแสดงผลชื่อเพจบนเว็บไซต์ ตามที่คุณกำหนดไว้ค่ะ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - seo-การกำหนดชื่อเว็บเพจ-สำหรับ-seo

เพจที่เกี่ยวข้อง