แสดงรายการเว็บเพจ (List page)แสดงรายการเว็บเพจ (List page)

เพจข้อความและรูปภาพ เพจแคตาล็อกสินค้า ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า ฟอร์มติดต่อกลับ ฟอร์มสอบถามข้อมูล เพจคำถามที่ถามบ่อย เพจรวมลิงค์เชื่อมโยง เพจสมัครสมาชิกรับข่าวสาร

เป็นส่วนที่แสดงรายการหน้าเว็บเพจต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ทั้งหมด สามารถกำหนดค่าต่างๆเพิ่มเติมหรือลบหน้าเว็บเพจนั้นๆได้ เมื่อทำการคลิกที่ไอคอน "รายการ Webpage" 

 

แสดงรายการเว็บเพจ

ภาพตัวอย่าง รายการ Webpage

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แสดงรายการเว็บเพจ

รายการ Webpage ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

 • Page ID : แสดงรหัสประจำหน้าเว็บเพจ สามารถคลิกเพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลเว็บเพจได้
 • Page Name : แสดงชื่อหน้าเว็บเพจ สามารถคลิกเพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลเว็บเพจได้
 • HTTP URL : แสดง Link URL สำหรับ Copy  เพื่อนำไปใช้งาน
 • Page Type : แสดงชนิดของหน้าเว็บเพจ
 • User/Date change : แสดง User วันที่และเวลาที่ทำการแก้ไขเว็บเพจ
 • G-Owner : กำหนดสิทธิ ด้านความปลอดภัยในการสร้างหน้าเว็บเพจ
 • G-View : กำหนดสิทธิ ด้านความปลอดภัยในการเข้าชมเว็บเพจ
 • Show : กำหนดให้เว็บเพจนั้นๆแสดงบนหน้าเว็บไซต์

สามารถคลิกที่ "หัวเรื่อง" เพื่อจัดเรียงลำดับการแสดงผลของรายการ  (สังเกตได้จากลูกศรสีแดง) 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แสดงรายการเว็บเพจนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขเว็บเพจ เพื่อเปิดดูเว็บเพจและเพื่อลบเว็บเพจ โดยจะมีไอคอนสำหรับการจัดการแสดงอยู่ที่หน้า Page ID ของทุกหน้า แต่ในเว็บเพจหน้าแรก (Home Language 1 ) จะไม่มีไอคอนสำหรับลบเว็บเพจให้ วิธีการใช้งานสามารถทำได้โดย คลิกที่ไอคอน ด้านหน้าเว็บเพจที่จะทำการแก้ไข

 • Edit : สามารถคลิกเพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลเว็บเพจได้
 • View : สามารถคลิกเพื่อเปิดหน้าเว็บไซต์ได้
 • Delete : สามารถลบเว็บเพจได้

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แสดงรายการเว็บเพจตัวอย่าง การลบเว็บเพจผ่านรายการ Webpage

1. คลิก "Delete" ที่หน้า ID เว็บเพจที่ต้องการลบ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แสดงรายการเว็บเพจ

2. จะแสดง Pop up เพื่อยืนยันการลบเว็บเพจ คลิก "ตกลง" เพื่อยืนยันการลบเว็บเพจ หรือ คลิก "ยกเลิก" เพื่อยกเลิกการลบเว็บเพจ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แสดงรายการเว็บเพจตัวอย่างการค้นหาเว็บเพจ

1. ระบุชื่อเว็บเพจที่ต้องการค้นหาในช่อง "ค้นหาชื่อเว็บเพจ/Search web page name" เช่น about

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แสดงรายการเว็บเพจ

2. คลิก "ค้นหา/Search"จะแสดงรายชื่อเว็บเพจในตารางด้านล่าง
หากต้องการให้แสดงรายชื่อเว็บเพจทั้งหมด ให้คลิก "Show all"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แสดงรายการเว็บเพจตัวอย่างกำหนดให้เว็บเพจนั้นๆแสดงบนหน้าเว็บไซต์

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือเพิ่มเติมคือ สามารถกำหนดให้แสดง หรือ ไม่แสดงเว็บเพจ สามารถทำได้โดย ติ๊ก check box Show ที่ด้านขวาสุด

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แสดงรายการเว็บเพจ

หลังจาก ติ๊ก check box ไม่ให้แสดงเว็บเพจแล้ว เมื่อมีการ link page ก็จะไม่แสดงหน้าเพจนั้น

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แสดงรายการเว็บเพจ

เพจที่เกี่ยวข้อง