แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล / Inquiry formหน้าเว็บเพจชนิดฟอร์มสำหรับลูกค้าสอบถามข้อมูล(Inquiry form)

เพจข้อความและรูปภาพ เพจแคตาล็อกสินค้า ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า ฟอร์มติดต่อกลับ ฟอร์มสอบถามข้อมูล เพจคำถามที่ถามบ่อย เพจรวมลิงค์เชื่อมโยง เพจสมัครสมาชิกรับข่าวสาร

คุณสามารถ "สร้างฟอร์มสั่งซื้อสินค้า" ได้โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 

เว็บไซต์สำเร็จรูป เพิ่มเว็บเพจ

 

 

 

สามารถ "เพิ่มเว็บเพจ" ได้โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. Login เข้าใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป NineNIC
2. คลิกที่เครื่องมือ "เพิ่มเว็บเพจ"
3. เลือกชนิดของเว็บเพจ "ฟอร์มสำหรับลูกค้าสอบถามข้อมูล(Inquiry form)"
4. กำหนดชื่อเว็บเพจตามต้องการ 
5. คลิก "Add page"

 

ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลแบบฟอร์มสำหรับลูกค้าสอบถามข้อมูล(Inquiry form)

1. กำหนด Email account สำหรับรับข้อมูลเมื่อมีการการกรอกแบบฟอร์ม

  คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - เว็บเพจ-inquiry-form2. แก้ไขข้อความทักทาย  ซึ่งเป็นข้อความเริ่มต้นของแบบฟอร์ม โดยระบบจะกำหนดข้อความพื้นฐานไว้ให้ สามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือใส่รูปภาพได้ตามต้องการ 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - เว็บเพจ-inquiry-formตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ ที่แก้ไขข้อความเริ่มต้นแล้ว

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - เว็บเพจ-inquiry-form


การแก้ไขข้อความที่ต้องการให้ผู้เข้าชมเว็บกรอก

โดยสามารถแก้ไขได้ดังนี้
1. ในส่วนข้อความสีน้ำเงิน สามารถแก้ไขได้

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - เว็บเพจ-inquiry-form


2. กำหนดข้อความที่ต้องการแสดงบนเว็บเพจ


คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - เว็บเพจ-inquiry-form


3. กำหนดข้อมูลที่จะบังคับให้ผู้เข้าชมเว็บกรอกข้อมูล (หากผู้เข้าชมเว็บไซต์ไม่กรอกข้อมูลจะทำให้ไม่สามารถส่งแบบฟอร์มได้)

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - เว็บเพจ-inquiry-form

4. กำหนดการแนบไฟล์ โดยสามารถกำหนดได้สูงสุด 3 ไฟล์

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - เว็บเพจ-inquiry-form


5. แก้ไขข้อความขอบคุณ เมื่อคลิกส่งฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ระบบจะกำหนดข้อความพื้นฐานไว้ให้ สามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือใส่รูปภาพได้ตามต้องการ 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - เว็บเพจ-inquiry-form


6. คลิก "Save"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - เว็บเพจ-inquiry-formตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ ที่แก้ไขข้อความสำหรับสำหรับผู้ชมกรอกเว็บ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - เว็บเพจ-inquiry-form


การอัพโหลดรูปภาพในช่อง ข้อความทักทายและข้อความขอบคุณ

สามารถเพิ่มรูปภาพในช่อง ข้อความทักทาย และ ข้อความขอบคุณได้ ดังนี้
1. คลิกที่ "รูปภาพ" 


คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - เว็บเพจ-inquiry-form


2. คลิก "เปิดหน้าต่างการจัดการไฟล์อัพโหลด"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - เว็บเพจ-inquiry-form  


3. เลือกรูปภาพ ที่ต้องการ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - เว็บเพจ-inquiry-form


4.  คลิก "Link"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - เว็บเพจ-inquiry-form


5.  คลิก "ตกลง"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - เว็บเพจ-inquiry-form

6. คลิก "Save"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - เว็บเพจ-inquiry-form

เพจที่เกี่ยวข้อง