การใส่ภาพ header image แยกแต่ละเพจใส่ภาพส่วนบน (header image) แยกแต่ละเพจ

เพจข้อความและรูปภาพ เพจแคตาล็อกสินค้า ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า ฟอร์มติดต่อกลับ ฟอร์มสอบถามข้อมูล เพจคำถามที่ถามบ่อย เพจรวมลิงค์เชื่อมโยง เพจสมัครสมาชิกรับข่าวสาร

การกำหนดภาพ Header image สามารถใส่ภาพในแต่หน้าล่ะเพจ สามารถใส่รูปภาพแตกต่างกันได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

  1. Login เข้าใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป Ninenic
  2. คลิกที่เครื่องมือ "เพิ่มเว็บเพจ" หรือ "แก้ไขเว็บเพจ"
  3. คลิกที่ Row "TITLE"
  4. ลบข้อความ TITLE 
  5. คลิก "รูปภาพ"
  6. คลิก "เปิดหน้าต่างจัดการไฟล์อัปโหลด"
  7. คลิกเลือกรูปภาพที่อัปโหลดไว้แล้ว
  8. คลิก "Save change"

ตัวอย่างการใส่ภาพ header image แต่ละเว็บเพจ

1. ไปที่หน้าเว็บเพจที่ต้องการใส่ภาพ Header โดยไปที่ "เพิ่มเว็บเพจ" หรือ "แก้ไขเว็บเพจ"
2. คลิกที่ Row "TITLE"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ใส่ภาพ header image แยกแต่ละเพจ

3. ลบข้อความ "TITLE" ออก

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ใส่ภาพ header image แยกแต่ละเพจ4. คลิกที่  "รูปภาพ"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ใส่ภาพ header image แยกแต่ละเพจ

5. คลิก "เปิดหน้าต่างจัดการไฟล์อัปโหลด"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ใส่ภาพ header image แยกแต่ละเพจ6. ไปยังโฟลเดอร์ที่อัปโหลดรูปภาพ และ เลือกรูปภาพ header ที่ต้องการ หากยังไม่ได้อัปโหลดรูปภาพ สามารถดำเนินการได้โดย

6.1 ระบุชื่อโฟลเดอร์ในช่อง "Create new folder"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ใส่ภาพ header image แยกแต่ละเพจ

6.2 คลิก "New folder" 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ใส่ภาพ header image แยกแต่ละเพจ6.3 คลิก ชื่อโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ใส่ภาพ header image แยกแต่ละเพจ

6.4 คลิก "เลือกไฟล์" 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ใส่ภาพ header image แยกแต่ละเพจ6.5 คลิกรูปภาพที่ต้องการ และคลิก "เปิด"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ใส่ภาพ header image แยกแต่ละเพจ

6.6 คลิก "อัปโหลดไฟล์" 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ใส่ภาพ header image แยกแต่ละเพจ6.7 คลิกเลือกไฟล์รูปและคลิก "Link"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ใส่ภาพ header image แยกแต่ละเพจ7 . ใส่คำประกอบรูปภาพ 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ใส่ภาพ header image แยกแต่ละเพจ

8. ลบความกว้างของภาพ 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ใส่ภาพ header image แยกแต่ละเพจ9.ไปที่แถบขั้นสูง ระบุคลาส " img-responsive" ในช่องคลาสของไฟล์กำหนดลักษณะแสดงผล

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ใส่ภาพ header image แยกแต่ละเพจ

10.คลิก "ตกลง"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ใส่ภาพ header image แยกแต่ละเพจ11. คลิก "Save change"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ใส่ภาพ header image แยกแต่ละเพจ

เพจที่เกี่ยวข้อง