การ Add page ชนิดข้อความและรูปภาพการ Add page ชนิดข้อความและรูปภาพ

เพจข้อความและรูปภาพ เพจแคตาล็อกสินค้า ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า ฟอร์มติดต่อกลับ ฟอร์มสอบถามข้อมูล เพจคำถามที่ถามบ่อย เพจรวมลิงค์เชื่อมโยง เพจสมัครสมาชิกรับข่าวสาร

คุณสามารถ "เพิ่มหน้าเว็บ" ได้โดยมีขั้นตอนดังนี้
 

การ Add page ชนิดข้อความและรูปภาพ

 1. Login เข้าใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป NineNIC
 2. คลิกที่เครื่องมือ "เพิ่มเว็บเพจ"
 3. เลือกชนิดของเว็บเพจ "ข้อความและรูปภาพใหม่(Responsive Text And Picture)"
 4. กำหนดชื่อเว็บเพจตามต้องการ
 5. เลือกใช้งาน Layout สำเร็จรูป (หากไม่ต้องการใช้งาน สามารถข้ามขั้นตอนนี้และคลิก "Add Page" ได้เลย)
  5.1 คลิกที่ "Select layout for page ข้อความและรูปภาพ"
  5.2 เลือกรูปแบบ Layout ที่ต้องการใช้งาน
 6. เมื่อเลือก layout ที่ต้องการแล้ว จะปรากฎชื่อ layout ที่เลือกในช่อง “Your select layout” ให้ทำการคลิกที่ไอคอน “Add Page”
 7. ทำการแก้ไข ข้อความ และรูปภาพ โดยคลิกไปที่บล๊อกที่ต้องการแก้ไข
 8. เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก "Save change"
   

ตัวอย่างการ Add page ชนิดข้อความและรูปภาพ

1. คลิกที่เครื่องมือ "เพิ่มเว็บเพจ"

2. เลือกชนิดของเว็บเพจ "ข้อความและรูปภาพใหม่(Responsive Text And Picture)"

3. กำหนดชื่อเว็บเพจตามต้องการ 

การ Add page ชนิดข้อความและรูปภาพ4. เลือกใช้งาน Layout สำเร็จรูป (หากไม่ต้องการใช้งาน สามารถข้ามขั้นตอนนี้และคลิก "Add Page" ได้เลย)

                  4.1 คลิกที่ "Select layout for page ข้อความและรูปภาพ"  
 

การ Add page ชนิดข้อความและรูปภาพ


                  4.2 เลือกรูปแบบ Layout ที่ต้องการใช้งาน
 

การ Add page ชนิดข้อความและรูปภาพ5. เมื่อเลือก layout ที่ต้องการแล้ว จะปรากฎชื่อ layout ที่เลือกในช่อง “Your select layout” ให้ทำการคลิกที่ไอคอน “Add Page”

การ Add page ชนิดข้อความและรูปภาพ

6. ทำการแก้ไข ข้อความ และรูปภาพ โดยคลิกไปที่บล๊อกที่ต้องการแก้ไข

การ Add page ชนิดข้อความและรูปภาพ

7. เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก "Save change"

การ Add page ชนิดข้อความและรูปภาพ 

เพจที่เกี่ยวข้อง