แบนเนอร์ด้านล่างของเว็บไซต์ (Banner ด้านล่าง)แบนเนอร์ด้านล่างของเว็บไซต์ (Banner ด้านล่าง)

คุณสามารถ "อัพโหลด Banner ด้านล่างของเว็บไซต์" ได้โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 

ออกแบบ-แบนเนอร์ด้านล่างของเว็บไซต์

  1. Login เข้าใช้งาน webeditor
  2. คลิกที่เมนูไอคอน "Banner ด้านล่าง​"
  3. คลิ๊กบริเวณ "PLEASE INSERT YOUR PICTURE" เพื่อ Upload ภาพแบนเนอร์บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์  
  4. เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการใช้งาน  (สามารถอัพโหลดภาพแบนเนอร์ได้สูงสุดจำนวน 10 ภาพ)
    ***รูปภาพควรมีขนาดความกว้างและความสูงเท่ากันทุกรูปเพื่อความสวยงาม
  5. คลิก "ตกลง/Save"
 

ตัวอย่างการสร้าง Banner ด้านล่าง

1.คลิก บริเวณที่ใส่รุปภาพเพื่ออัพโหลดภาพ

 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์ด้านล่างของเว็บไซต์
3. ทำการอัปโหลด รูปภาพ คลิก "เลือกไฟล์ "

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์ด้านล่างของเว็บไซต์ 

4. เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการใช้งาน  และคลิก "เปิด"​

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์ด้านล่างของเว็บไซต์


5. เมื่อทำการ อัปโหลกรูปภาพแล้วให้คลิก "ตกลง"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์ด้านล่างของเว็บไซต์การกำหนด link ให้กับ Banner

      Page Title    :    การลิงค์ไปยังเว็บเพจอื่นๆที่สร้างจาก NineNIC
      File Link       :    ลิงค์ไปยังไฟล์ข้อมูล หรือรูปภาพ ที่ได้ Upload ไว้ใน Upload File ข้อมูล
      URL Link      :    ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์ด้านล่างของเว็บไซต์


จากนั้น คลิกที่ "New Windows " เพื่อสำหรับเปิดหน้าเพจใหม่เมื่อเคลิกที่ banner

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์ด้านล่างของเว็บไซต์การปรับขนาดของแบนเนอร์

1. ให้คลิก ที่ภาพ และกำหนด ขนาดของแบนเนอร์ 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์ด้านล่างของเว็บไซต์

2. คลิก "Upload"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์ด้านล่างของเว็บไซต์

3. รูปที่อัปโหลดจะแสดงขึ้น จากนั้นให้อัปโหลดรูปแบนเนอร์ที่ต้องการจนครบ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์ด้านล่างของเว็บไซต์

4. คลิกดูเว็บเพจ Banner ที่อัพโหลดไว้ จะแสดงผล ด้านล่างเว็บเพจ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์ด้านล่างของเว็บไซต์ภาพตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ แบนเนอร์ด้านล่างของเว็บไซต์ (Banner ด้านล่าง)


คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์ด้านล่างของเว็บไซต์
 

เพจที่เกี่ยวข้อง