สีเมนูเว็บไซต์ (Menu theme color)สีเมนูเว็บไซต์ (Menu theme color)

สามารถทำการ "เปลี่ยนสี่เมนูของเว็บไซต์" ได้โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 

เปลี่ยนสี่เมนูของเว็บไซต์

 1. Login เข้าใช้งาน Webedit ด้วย Username และ Password ที่ทาง Ecomsiam ได้จัดส่งให้
 2. คลิกที่เครื่องมือ "Template & header"
 3. คลิกที่แถบ "Template color theme " จะแสดงถาดสีของเว็บไซต์ซึ่งจะประกอบด้วย
  • Current Head background color (สีพื้นหลังของเมนูบน)
  • Current top menu color (สีเมนูบน)
  • Current left menu color (สีเมนูด้านข้าง)
  • สีตัวอักษรเมนูบน Top menu font color (สีอักษรเมนูบน)
 4. กำหนดสีที่ต้องการใช้งาน
 5. คลิก "save"

ตัวอย่างการกำหนดสี

1. กำหนดสี เมนูบน ที่แถบสี "Current top menu color" , "Current top menu color" และ "Current left menu color"
 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - กำหนดสี เมนูบน

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - กำหนดสี เมนูบน

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - กำหนดสี เมนูบน2. คลิก "Save"

3. Refresh ที่หน้าเว็บไซต์ภาพตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ แสดงเมนูบน (Current top menu color)

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - กำหนดสี เมนูบนตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ แสดงสีที่แถบเมนูด้านข้าง 
( Current left menu color)

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - กำหนดสี เมนูบนตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ สีพื้นหลังเมนูบน
(Current Head background color)

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - เปลี่ยนสีอักษรเมนูบน Top menu font colorการเปลี่ยนสีตัวอักษรของเมนู

1. คลิก ที่ "สีอักษรเมนูบน Top menu font color" เพื่อเปลี่ยนสีตัวอักษรเป็นสีขาว หรือ สีดำ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - เปลี่ยนสีอักษรเมนูบน Top menu font color

 

2. คลิก "Save"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - เปลี่ยนสีอักษรเมนูบน Top menu font color

3. ไปที่หน้าเว็บไซต์ และ Refresh หน้าจอเพื่อแสดงสีที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - เปลี่ยนสีอักษรเมนูบน Top menu font color

เพจที่เกี่ยวข้อง