การรับส่งอีเมล์ด้วย iphoneการรับส่งอีเมล์บนโทรศัพท์มือถือ Iphone

Iphone email setting

หน้าแรก > การรับส่งอีเมล์ด้วย Iphone

Created by เว็บไซต์สำเร็จรูป Ninenic, last modified by admin on Jul 31, 2018

 

เพิ่มรายชื่อผู้ใช้อีเมล์ ตั้งค่ารับส่งอีเมล์ผ่าน outlook หรือ windows live mail ตั้งค่าอีเมล์บนแท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ android รับส่งอีเมล์โดยใช้เว็บเมล์ web mail รับส่งอีเมล์บน-iphone

การเพิ่มรายชื่ออีเมล์ (Add Email Account) สำหรับใช้งาน iPhone

1. การเข้าสู่เมนู เพื่อ Add Email Account

เลือก Settings >> Mail, Contacts, Calendars >> Add Account... ดังรูป

 

email setting สำหรับใช้งาน iPhone

 

email setting สำหรับใช้งาน iPhone

 

 

email setting สำหรับใช้งาน iPhone

 

email setting สำหรับใช้งาน iPhone2. การตั้งค่าอีเมล์ /Email Account

กำหนดค่าของอีเมล์ดังนี้

 

ค่าของอีเมล์ คำอธิบายค่าที่กำหนด
Name ชื่อของ Email Account จะแสดงเป็นชื่อผู้ส่งออกอีเมล์ เช่น Support Ecomsiam
Address ให้ใส่ Email Account ที่ต้องการจะเพิ่ม เช่น support@ecomsiam.com
Password ใส่รหัสผ่าน หรือ Password ของอีเมล์
Description การตั้งชื่อให้กับ Email Account ที่จะแสดงในเครื่อง เช่น Ecomsiam
   


email setting สำหรับใช้งาน iPhone

email setting สำหรับใช้งาน iPhone

เมื่อกำหนดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก Next


3. ตั้งค่า Incoming และ Outgoing

ระบบการเช็คเมล์เลือกประเภทการใช้งานอีเมล์เป็น "IMAP" (Recommend) กรณีให้เลือก Port 143

 

email setting สำหรับใช้งาน iPhone

 

 

 

สำหรับ เซิฟเวอร์เมล์ขาเข้า

(Incoming Mail Server) ให้ตั้งค่าดังนี้

 

ค่าของอีเมล์ คำอธิบายค่าที่กำหนด
Host Name mail.yourdomain.com
เช่น โดเมนเนมชื่อ ecomsiam.com ค่า Incoming ก็จะเป็น mail.ecomsiam.com เป็นต้น
Username ให้ใส่ Email Account กรอกอีเมล์ของท่าน เช่น support@ecomsiam.com
Password ใส่รหัสผ่าน หรือ Password ของอีเมล์
   

email setting สำหรับใช้งาน iPhone 

สำหรับ เซิฟเวอร์เมล์ออก

(Outgoing Mail Server) ใส่ค่าเช่นเดียวกันกับ Incoming ดังนี้

 

ค่าของอีเมล์ คำอธิบายค่าที่กำหนด
Host Name mail.yourdomain.com
เช่น โดเมนเนมชื่อ ecomsiam.com ค่า Incoming ก็จะเป็น mail.ecomsiam.com เป็นต้น
Username ให้ใส่ Email Account กรอกอีเมล์ของท่าน เช่น support@ecomsiam.com
Password ใส่รหัสผ่าน หรือ Password ของอีเมล์
   

เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก Save

email setting สำหรับใช้งาน iPhone 

ระบบจะทำการเชื่อมต่อ

เพื่อ Verify Email Account

 

email setting สำหรับใช้งาน iPhoneหากมีการถามว่าต้องการเชื่อมต่อโดยไม่ผ่าน SSL หรือไม่

ให้เลือก Yes ระบบจะทำการยืนยันอีกครั้งประมาณ 2-3 นาที
เมื่อเสร็จแล้วจะมีเครื่องหมายถูกทุกข้อ

 

email setting สำหรับใช้งาน iPhone

 


4. Add New Account เรียบร้อย

จะมีชื่อ Account ชื่อ Ecomsiam ที่เราได้เพิ่มไป แสดงอยู่ใน List ของ Email Accounts

ระบบจะแสดงอีเมล์แอคเคาท์ใหม่ที่ได้เพิ่มเข้ามาแล้ว และเมื่อกดปุ่มไปหน้าจอหลัก แล้วกดที่ รูปอีเมล์ เพื่อเข้าใช้อีเมลของท่านผ่าน iPhone ได้เลยค่ะ

 

email setting สำหรับใช้งาน iPhone

 


เพจที่เกี่ยวข้อง