การรับส่งอีเมล์ด้วย Web mailการรับส่งอีเมล์ด้วย Web mail

Webmail

หน้าแรก > การรับส่งอีเมล์ด้วย Web mail

Created by เว็บไซต์สำเร็จรูป Ninenic, last modified by admin on Jul 31, 2018

 

เพิ่มรายชื่อผู้ใช้อีเมล์ ตั้งค่ารับส่งอีเมล์ผ่าน outlook หรือ windows live mail ตั้งค่าอีเมล์บนแท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ android รับส่งอีเมล์โดยใช้เว็บเมล์ web mail รับส่งอีเมล์บน-iphone

นอกจากจะใช้งานอีเมล์ ผ่านทาง Pop3 แล้ว เรายังมีบริการเว็บเมล์ (Web mail)

การรับส่งอีเมล์ (Webmail) สามารถเข้าใช้งานได้ด้วย url ตามตัวอย่าง โดยเปลี่ยน yourdomain.com เป็นชื่อโดเมนของคุณ

 


คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป - ใช้งาน webmail
https://www.yourdomain.com/webmail/
https://webmail.yourdomain.com/
หลังจากเข้าไปที่ webmail  แล้วจะปรากฏ popup เพื่อใส่ user name และ password โดย ในช่อง user name ให้ใส่ ชื่อ emailaccount@yourdomain.com

เช่น account ชื่อ a@ecomsaim.com ของโดเมนเนม ecomsiam.com
ใส่ user name และ passwordเมื่อทำการเข้าระบบได้แล้ว จะปรากฏหน้าการเลือกเข้าใช้ เว็บเมล์ โดยจะมี web mail ให้เลือกใช้ 2 แบบคือ Horde และ Roundcube

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป -webmail
และมีส่วนของการจัดการ Email account เพิ่มเติม เช่น Auto responders, Email filter, Forwarder, Password & security

 
หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของ Email account สามารถคลิกที่  Password & security ก็จะปรากฏหน้าขึ้นมาให้แก้ไขรหัสผ่าน โดยให้ใส่ รหัสผ่านใหม่ 2 ครั้ง และกด ปุ่ม Save ที่อยู่ด้านล่างเพื่อเป็นการเปลี่ยน Password

คู่มือการใช้งานเว็บสำเร็จรูป - webmail

 

เพจที่เกี่ยวข้อง