ตั้งค่าใช้งานอีเมล์  : โทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต ระบบ Androidตั้งค่าอีเมล์บนแท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ android

Email setting on mobile phone (android)

หน้าแรก > ตั้งค่าใช้งานอีเมล์ :  โทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ตระบบ Android

Created by เว็บไซต์สำเร็จรูป Ninenic, last modified by admin on Jul 31, 2018

 

เพิ่มรายชื่อผู้ใช้อีเมล์ ตั้งค่ารับส่งอีเมล์ผ่าน outlook หรือ windows live mail ตั้งค่าอีเมล์บนแท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ android รับส่งอีเมล์โดยใช้เว็บเมล์ web mail รับส่งอีเมล์บน-iphone

Android email setting

ในส่วนนี้จะแบ่งการตั้งค่าเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.กรณีเพิ่มผู้ใช้อีเมล์เข้าไปใหม่

(ไม่เคยมี email account บนเครื่องมาก่อน)
1.1 เข้าไปที่ Email >> Add Email account

1.2 Email address : ใส่ email account ที่ต้องการเพิ่มลงใน android

1.3 password : ใส่ password ของ account ดังกล่าว

1.4 จากนั้นให้เลือก Manual Setup

 

การตั้งค่าใช้งานอีเมล์บนโทรศัพท์มือถือ ระบบ android


 

1.2 เลือกประเภท IMAP Account

วิธีการตั้งค่าอีเมล์บนเครื่องโทรศัพท์มือถือระบบ Android-2


 

1.3 การตั้งค่า Email Account

กำหนดค่าของอีเมล์ดังนี้

 

ค่าของอีเมล์
คำอธิบายค่าที่กำหนด
User name
ใส่ email address
Password
ใส่รหัสผ่าน หรือ Password ของอีเมล์
IMAP Server
ใส่ mail.yourdomain.com โดย yourdomain.com ให้ใช้เป็นชื่อโดเมนของคุณ
Security Type
เลือก None
Port
ใส่เลข 143
IMAP path prefix
เป็นการใช้งานเพิ่มเติมไม่จำเป็นต้องใส่อะไรก็ได้ เสร็จแล้วเลือก Next

หลังจากนั้นจะทำการ verify กับ mail server หากส่วนนี้ไม่ผ่านให้ดูการตั้งค่า Pass, IMAP server, Security type และ Port ว่าถูกต้องหรือไม่
 
 
วิธีการตั้งค่าอีเมล์บนเครื่องโทรศัพท์มือถือระบบ Android-3

เมื่อกำหนดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก Next 

1.4 เป็นการตั้งค่า mail server ขาออก

SMTP server
ใส่ mail.yourdomain.com
โดย yourdomain.com ให้ใช้เป็นชื่อโดเมนของคุณ

Security Type : เลือก None

Port : ใส่เลข 25 หรือ 26

คลิกเลือกเปิดใช้งาน Require sign-in

User name : ใส่ email address

Password : รหัสผ่านของ account ดังกล่าว

เสร็จแล้วเลือก Next หลังจากนั้นจะทำการ verify กับ mail server  
หากส่วนนี้ไม่ผ่านให้ดูการตั้งค่า Password, SMTP server, Security type และ Port ว่าถูกต้องหรือไม่

วิธีการตั้งค่าอีเมล์บนเครื่องโทรศัพท์มือถือระบบ Android-3
1.5 หน้านี้จะเป็นการตั้งค่าความถี่ในการโหลดเมลล์ และการแจ้งเตือน

สามารถเลือกตั้งได้ตามความต้องการ ในส่วนของการ add email ก็จะสิ้นสุดในขั้นตอนนี้

วิธีการตั้งค่าอีเมล์บนเครื่องโทรศัพท์มือถือระบบ Android-5

 2. กรณีเพิ่ม account ที่ 2 เข้าไปใน android

2.1 ออกจาก inbox ของ mail account แรก โดย แตะที่ชื่อโดเมน จากนั้นไปที่

option > Add account

จากนั้น ทำตามข้อ 1.1 จนจบขั้นตอนการเพิ่ม email

วิธีการตั้งค่าอีเมล์บนเครื่องโทรศัพท์มือถือระบบ Android-6

 

กรณีต้องการแก้ใขการตั้งค่าให้เข้าไปที่ mail ที่ต้องการแก้ใข

เลือก option >> More >> account setting

เลือกแก้ใข ระหว่าง Incomming หรือ Outgoing setting

วิธีการตั้งค่าอีเมล์บนเครื่องโทรศัพท์มือถือระบบ Android-7

 

เพจที่เกี่ยวข้อง