จัดการเมนูซ้าย (Menu setting)จัดการเมนูซ้าย (Menu setting)

คุณสามารถ "จัดการเมนูซ้าย" โดยมีขั้นตอน ดังนี้

เว็บไซต์สำเร็จรูป จัดการเมนูเว็บไซต์

  1. Login เข้าใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป Ninenic
  2. คลิกที่เครื่องมือ "จัดการเมนูของเว็บไซต์"
  3. คลิก "Menu setting" 
  4. กำหนดรูปแบบการแสดงผลเมนูซ้าย
  5. คลิก "Update menu setting"

 

การกำหนดการแสดงผลเมนูซ้าย

1. คลิก "Menu setting" ที่หน้าจัดการเมนูของเว็บไซต์ จะพบหน้าจอตามตัวอย่าง

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic -จัดการเมนูซ้าย


2. กำหนด "เปิด" หรือ "ปิด" การแสดงผลเมนูซ้าย
3. คลิก "Update menu setting" เพื่อบันทึก

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic -จัดการเมนูซ้าย 

 


ตัวอย่าง การปิดการแสดงผลเมนูซ้าย

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic -จัดการเมนูซ้าย


ตัวอย่าง การเปิดการแสดงผลเมนูซ้าย

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic -จัดการเมนูซ้าย


การตั้งค่าเพิ่มเติม

กรณีเลือก เปิดให้แสดงผลเมนูซ้าย สามารถกำหนดลักษณะการแสดงผลของเมนูซ้าย ได้ดังนี้

1) คลิก กำหนดให้แสดงเมนูซ้ายค้างไว้บนหน้าจอ แบบทับข้อมูลเว็บไซต์
คลิก Update menu setting ทุกครั้งที่กำหนดค่าเมนูซ้าย

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic -จัดการเมนูซ้ายตัวอย่างหน้าเว็บ เมื่อกำหนดแสดงเมนูซ้ายค้างไว้บนหน้าเว็บแบบทับข้อมูลเว็บไซต์

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic -จัดการเมนูซ้าย

2) กำหนดให้แสดงเมนูซ้ายค้างบนหน้าจอ แบบผลักข้อมูลเว็บไซต์
คลิก Update menu setting ทุกครั้งที่กำหนดค่าเมนูซ้าย

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic -จัดการเมนูซ้ายตัวอย่างหน้าเว็บ เมื่อกำหนดแสดงเมนูซ้ายค้างไว้บนหน้าเว็บและผลักข้อมูลบนหน้าจอ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic -จัดการเมนูซ้าย
 


3) กำหนดไอคอนเปิดและปิดของเมนูซ้าย
4) กำหนดข้อความเมื่อ on mouse ที่ไอคอนเมนูซ้าย
คลิก Update menu setting ทุกครั้งที่กำหนดค่าเมนูซ้าย

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic -จัดการเมนูซ้ายตัวอย่างหน้าเว็บ เมื่อเปลี่ยนแปลงไอคอนเมนูซ้านและข้อความ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic -จัดการเมนูซ้าย
 

เพจที่เกี่ยวข้อง