คัดลอกเว็บเพจ (Copy page)คัดลอกเว็บเพจ (Copy page)

การคัดลอกหน้าเว็บเพจนี้ จะสามารถคัดลอกได้เฉพาะหน้าเพจแบบ ข้อความ-รูปภาพ (Text & picture) และแบบแคตาล็อกสินค้า (Product) เท่านั้น ในการการคัดลอกหน้าเว็บเพจนั้นเป็นการคัดลอกองค์ประกอบทั้งหมด (รูปภาพ ข้อความ สี เส้น และขนาดของกรอบต่าง ๆ )ในหน้าเว็บเพจเดิม ไปสู่หน้าเว็บเพจใหม่ โดยจะเป็นการคัดลอกในทุก ๆ ส่วนของหน้านั้น ๆ แล้วนำไปสร้างหน้าใหม่ขึ้นมา ซึ่งผู้ใช้จะต้องเลือกหน้าที่จะคัดลอก และตั้งชื่อหน้าเว็บเพจใหม่ก่อน 
 
สามารถทำการ "คัดลอกเว็บเพจ" ได้โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 

คัดลอกเว็บเพจ

  1. Login เข้าใช้งาน Webedit ด้วย Username และ Password ที่ทาง Ecomsiam ได้จัดส่งให้
  2. คลิกที่เครื่องมือ "คัดลอกเว็บเพจ"
  3. ทำการคลิก เลือกหน้าเว็บเพจที่ต้องการคัดลอก ในช่องแสดงรายการเว็บเพจ
  4. จากนั้นใส่ชื่อหน้าเว็บเพจใหม่ลงไปในช่อง "ใส่ชื่อเว็บเพจที่สร้างใหม่"
  5. คลิก "คัดลอก/copy page"


ตัวอย่างการ คัดลอกเพจ/copy page

1. ทำการคลิก เลือกหน้าเว็บเพจที่ต้องการคัดลอก ในช่องแสดงรายการเว็บเพจ
 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - คัดลอกเว็บเพจ


2. จากนั้นใส่ชื่อหน้าเว็บเพจใหม่ลงไปในช่อง "ใส่ชื่อเว็บเพจที่สร้างใหม่" คลิก "คัดลอก/copy page"

 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - คัดลอกเว็บเพจการค้นหาหน้าเว็บเพจ


1. ไปที่บริเวณสำหรับค้นหาชื่อเว็บเพจ ให้พิมพ์ ชื่อเพจ ที่ต้องการ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - คัดลอกเว็บเพจ


2. คลิก "ค้นหา / Search" ด้านล่างจะแสดงหน้าเว็บเพจที่ได้ค้นหาไว้


คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - คัดลอกเว็บเพจ
การค้นหาจากการเรียงลำดับ  webpage


1. คลิก "แสดงรายการทั้งหมด / Show all page name"
 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - คัดลอกเว็บเพจ2. คลิกที่ หัวเรื่อง สำหรับการแสดงผลแบบจัดเรียงตามลำดับ
  การแสดงเว็บเพจได้ โดย ตามการจัดเรียงดังนี้ 
  • จัดเรียงตาม Page ID
  • จัดเรียงตาม Page Name
  • จัดเรียงตาม Type  ชนิดของเพจ
  • จัดเรียงตามวันที่บันทึกล่าสุด
  

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - คัดลอกเว็บเพจเพจที่เกี่ยวข้อง