แนะนำการจัดทำ website เพื่อให้ติดอันดับ googleกำหนด SEO-Meta Tag,Description และ Keyword ของเว็บไซต์


Meta Tag  เป็นส่วนที่สำคัญมากในการอธิบายข้อมูลเว็บเพจให้กับ Search Engine ช่วยให้ Search Engine รู้จักเนื้อหาและประเภทของเว็บเรา ใช้แสดง keyword ที่สามารถ search เจอ ทำเว็บไซต์ติด Search Engine

Ninenic website สำเร็จรูปมีเครื่องมือช่วยให้ Webpage ที่จัดทำมีองค์ประกอบสำคัญที่ search engine ต้องการ และอีกส่วนสำคัญคือเนื้อหาของ webpage จะต้องแทรก Keyword ลงไปด้วยเพื่อเเพิ่มน้ำหนักให้กับ keyword ของแต่ละหน้า

*** คู่มือการใช้งานและ Clip สอนการใช้งานสามารถเปิดดูได้ที่ https://www.help.ninenic.net
 
ท่านสามารถกำหนด SEO-Meta Tag,Description และ Keyword ของเว็บไซต์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. Login เข้าใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป Ninenic.com
2. คลิกที่เครื่องมือ "Meta tags"
3. คลิก Edit Meta Tag  ตามหน้าเว็บเพจที่ต้องการใส่ข้อมูล
4. ป้อนข้อมูล "Meta Tag Title"
ควรกรอกข้อความสั้น ๆ กระชับ ๆ เป็นคำจำกัดความ หรือ ประโยคที่ทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์จดจำง่าย ๆ เพราะจะถูกนำไปแสดงในแถบ Title ของทุกเว็บเพจ
5. ป้อนข้อมูล "Meta Tag Description"
ควรกรอกข้อมูลที่เป็นข้อสรุป จุดประสงค์ของเว็บไซต์ หรือข้อความที่บอกถึงลักษณะของเว็บไซต์ ที่สำคัญในเรื่องหรือเนื้อหานั้น
6. ป้อนข้อมูล "Meta Tag Key word"
ควรกรอกข้อมูลที่เป็นคำนิยามเป็นคำ ๆ ลงในช่องรับข้อมูลกรอกข้อความลงไปมากกว่า 1 คำโดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (comma ,) ขั้นระหว่างคำ เช่น ecomsiam, websitethailand, ninenic เป็นต้น
7. หลังจากป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก Save

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ --------> https://www.help.ninenic.net/seo-metatag-description-keyword
ท่านสามารถดูคลิปเพิ่มเติมได้ที่ --------> https://www.help.ninenic.net/seo-metatag-description-keyword-clip 
การกำหนดชื่อเว็บเพจสำหรับ seo

ท่านสามารถ แก้ไขชื่อเว็บเพจ เพื่อรองรับการค้นหาจาก search engine ได้โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. Login เข้าใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป Ninenic
2. คลิกที่ไอคอน "แก้ไขชื่อ Link เพจ SEO​"
3. คลิก ที่ชื่อเพจ เพื่อแก้ไข Page name
4. หลังจากแก้ไขที่ข้อความ เรียบร้อยแล้ว คลิก "Update"
5. หลังจากแก้ไขแล้ว คลิก "Close"
6. คลิก "View page"
7. กลับมาที่ หน้าแก้ไข จากนั้นคัดลอกชื่อ Seo เพจ (โดยกด ctrl และ C พร้อมกัน) แล้วคลิก "Close"  และกลับไปยัง หน้าเว็บเพจ
8. วางชื่อเพจ Seo (โดยกด Ctrl และ p พร้อมกัน) ลงหลังชื่อเว็บไซต์ จะเห็นได้ว่าเราสามารถเรียกดู  URL  ตาม  Seo page
 
ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ --------> https://www.help.ninenic.net/seo-การกำหนดชื่อเว็บเพจ-สำหรับ-seo
ท่านสามารถดูคลิปเพิ่มเติมได้ที่ --------> https://www.help.ninenic.net/seo-การกำหนดชื่อเว็บเพจ-สำหรับ-seo-clip 
การทำแผนผังเว็บไซต์ (Site map)
 
1. Login เข้าใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป NineNIC
2. ทำการสร้างแผนผังเว็บไซต์ โดย
    2.1 คลิกเครื่องมือ "Site map"
    2.2 คลิก "สร้าง XML sitemap / Generate  XML sitemap  " จะแสดง URL Link ของเว็บไซต์ และสร้างไฟล์ชื่อ sitemap.xml ขึ้นมา
3. ทำการเพิ่มเว็บไซต์ ในบัญชี Google โดย
    3.1 คลิก URL http://google.com/webmasters/tools
    3.2 กรอก Username และ Password ของอีเมล์ที่ทำการลงทะเบียนกับ Google และ คลิก "ลงชื่อเข้าใช้"
    3.3 จะเข้าสู่หน้า เครื่องมือเว็บมาสเอตร์ คลิก "เพิ่มไซต์"
    3.4 ป้อน URL ของเว็บไซต์ เช่น www.demob.ninenic.com และคลิก "ดำเนินการต่อ"
4. ทำการยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ โดย
    4.1 คลิก "วิธีการอื่น"
    4.2 เลือกวิธีการ "แท็ก HTML"
    4.3 คัดลอก แท็ก HTML
    4.4 กลับไปที่หน้า Webeditor
    4.5 ไปที่เครื่องมือ "Meta tags"
    4.6 ไปที่เว็บเพจหน้าแรกของเว็บไซต์ หรือ Default meta tag คลิก "Edit"
    4.7 เลือก "ใส่ Code ด้วยตัวเอง"
    4.8 วาง แท็ก HTML ที่คัดลอก
    4.9 คลิก "Save"
    4.10 กลับไปที่หน้า Webmaster คลิก "ยืนยัน"
    4.11 คลิก "ดำเนินการต่อ"
5. ทำการส่งแผนผังเว็บไซต์ให้กับ Google
    5.1 คลิก "Sitemap"
    5.2 คลิก "เพิ่ม/ทดสอบแผนผังไซต์"
    5.3 ระบุคำว่า "sitemap.xml" ลงในช่อง
    5.4คลิก "ส่ง Sitemap"

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ --------> https://www.help.ninenic.net/seo-สร้าง-sitemap-แนะนำเว็บไซต์กับ-google
ท่านสามารถดูคลิปเพิ่มเติมได้ที่ --------> https://www.help.ninenic.net/seo-สร้าง-sitemap-แนะนำเว็บไซต์กับ-google-clip

เพจที่เกี่ยวข้อง